Regulamin i harmonogram zwrotu książek

W załączonym pliku przekazujemy Regulamin zwrotu książek, podręczników i innych materiałów bibliotecznych do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 376 w Warszawie w czasie epidemii koronawirusa oraz Harmonogram zwrotu książek do biblioteki.

Harmonogram zwrotu podręczników 2020