Dla rodziców

Konkursy przedmiotowe

Szanowni Państwo zachęcamy uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Poniżej zamieszczamy harmonogramy konkursów, regulaminy, programy merytoryczne oraz druk oświadczenia rodzica.   Dodatkowe informacje o...

Podział klas I

  Szanowni Rodzice Uczniów klas I w dniu 25 sierpnia (piątek) o godz. 12. 00 w szkole zostały udostępnione listy klas I. Poniżej zamieszczamy Procedurę odwoławczą: Procedura odwoławcza Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mają możliwość złożenia w sekretariacie...

„Bezpieczne wakacje”

Szanowni Państwo, z uwagi na to, że podczas wakacji wzrasta ryzyko wykorzystania seksualnego dzieci Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat przygotowała kampanię „Bezpieczne wakacje”.   W ramach tej...